COVID-19

Ak potrebujete vystaviť pandemickú PN, zavolajte nám alebo napíšte email, prípadne vyplňte žiadosť cez portál https://lekar.digital/ (ak Vám bola odoslaná pozvánka na registráciu z našej strany). Uveďte dátum pozitívneho testu alebo dátum úzkeho kontaktu.

Karanténa je t.č. 5 dní . V prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu nás bezodkladne informujte.

Na stránke Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/ vyplňte dotazník Žiadosť o pandemické nemocenské a zašlite na pobočku SP poštou alebo elektronicky podľa pokynov - iba ak pandemická PN trvá viac ako 10dní, alebo ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba.
Pokiaľ máte povolanie kde je infekcia ako úrazový príplatok (napr. zdravotník, policajti, hasiči a pod), požiadajte ešte o úrazový príplatok https://www.socpoist.sk/urazovy-priplatok-pre-covid-19/69113s a takisto odošlite do SP.

Všetky informácie nájdete na
https://korona.gov.sk/.