Formuláre, tlačivá

zoznam liekov.xlsx

Pred návštevou v ambulancii si prosím vypíšte zoznam liekov a doneste na vyšetrenie.

Cenník zdrav výkonov.docx


Cenník platný od 1.9. 2020, schválený TSK