Zoznam liekov

zoznam liekov.xlsx

Pred návštevou v ambulancii si prosím vypíšte zoznam liekov a doneste na vyšetrenie.