VŠEOBECNÁ AMBULANCIA
pre dospelých

MUDr. Ing. Andrea Staníková

Preventívne prehliadky

Komplexná diagnostika a terapia

Liečba akútnych a chronických ťažkostí

Poradenstvo

EKG

Zmluvy s poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union