VŠEOBECNÁ AMBULANCIA
pre dospelých

MUDr. Ing. Andrea Staníková

sestrička: Katarína Hrabovská

Akútne stavy podľa ordinačných hodín

Dispenzarizácia chronických ochorení napr. hypertenzia, hypercholesterolémia

Preventívne prehliadky

Predoperačné vyšetrenia

Poradenstvo, Fytoterapia

EKG

Možnosť infúznej liečby

Zmluvy s poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union