Ordinačné hodiny

Plánovaná dovolenka 2023

JANUÁR - FEBRUÁR 2023

23. januára - 7. februára - akútne stavy zastupuje Dr. Muth, setra je prítomná na ambulancii
ORDINAČNÉ HODINY:

PONDELOK: 7:00 - 16:00

UTOROK: 7:00 - 14:00

STREDA: 7:00 - 14:00

ŠVRTOK: 7:00 - 13:00

PIATOK: 7:00 - 13:00

Prosíme aby ste sa na vyšetrenie objednali - telefonicky, emailom alebo osobne.

Rozvrh dňa je nasledovný:

7:00 - 7:30 odbery

7:30-8:00 akútni pacienti (hláste túto skutočnosť sestre)

8:00 - 12:00 objednaní pacienti

11:00 - 12:00 objednávanie liekov a vyšetrení

12:00 - 12:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA

12:30 - 13:00 telefonické konzultácie, výsledky

od 13:00 - potvrdenia o trvaní PN, injekcie, infúzie