Objednávanie

  1. osobne priamo v ambulancii v ordinačných hodinách

  2. každý deň v čase 12:30 -13:00 na čísle 0910 429 336

  3. prostredníctvom portálu: www.objednatvysetrenie.sk
    Ak ste sa objednali prostredníctvom tohoto portálu, túto skutočnosť prosím oznámte sestre pri Vašom príchode do ambulancie.