Objednávanie

  1. osobne priamo v ambulancii

  2. na čísle 0910 429 336 každý deň v čase 12:30-13:00

  3. prostredníctvom portálu: www.objednatvysetrenie.sk
    Ak ste sa objednali prostredníctvom tohoto portálu, túto skutočnosť prosím oznámte sestre pri Vašom príchode do ambulancie.