Objednávanie

  1. osobne priamo v ambulancii

  2. prostredníctvom pevnej linky: 032 776 46 59 každý deň v čase 12:30-13:00

  3. prostredníctvom portálu: www.objednatvysetrenie.sk
    Ak ste sa objednali prostredníctvom tohoto portálu, túto skutočnosť prosím oznámte sestre pri Vašom príchode do ambulancie.