VŠEOBECNÁ AMBULANCIA
pre dospelých

MUDr. Ing. Andrea Staníková

Preventívne prehliadky, dispenzarizácia chronických ochorení napr. hypertenzia, hypercholesterolémia

Predoperačné vyšetrenia

Komplexná diagnostika a terapia

Liečba akútnych a chronických ťažkostí

Poradenstvo

EKG, Infúzie

Zmluvy s poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union