VŠEOBECNÁ AMBULANCIA
pre dospelých

MUDr. Ing. Andrea Staníková

sestrička: Katarína Hrabovská

Akútne stavy

Dispenzarizácia chronických ochorení

Preventívne prehliadky

Predoperačné vyšetrenia

EKG

Možnosť infúznej liečby

Poradenstvo, Fytoterapia


Zmluvy s poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union