Cenník

CENNÍK platný od 11.3.2024 a schválený TSK

Vedenie motorového vozidla 45 Eur
Držanie a nosenie zbraní, zbrojný pas 65 Eur
Štúdium na SOU, SŠ, VŠ 10 Eur
SBS služba 35 Eur
Zdravotný preukaz 35 Eur
Prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 35 Eur
Vyšetrenie nepoisteného pacienta
(ak sa nejedná o akútny stav) 30 Eur
Vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu 35 Eur
Lekárske potvrdenie (nie o návšeteve lekára) 10 Eur
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
(na žiadosť pacienta) 35 Eur
Vypísanie žiadosti k umiestneniu do ZSS 25 Eur
Infúzia 5 Eur
Vyhotovenie EKG, ABI, CRP z prsta
(na žiadosť pacienta) 5 Eur


Zoznam zdravotných výkonov preplácaných zdravotnou poisťovňou
Komplexné vyšetrenie poistenca pri prevzatí do zdravotnej starostlivosti
Preventívna prehliadka - vyhotovenie EKG, stanovenie indexu ABI, vyšetrenie na krv v stolici (iFOB)
Vyšetrenie CRP z prsta na základe indikácie lekárom
Očkovanie, Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika
Predoperačné vyšetrenie vrátane odberu biologického materiálu a zhodnotenia laboratórnych vyšetrení.
Dispenzarizácia chronických ochorení – iniciálne vyšetrenie, komplexné 
Vyšetrenie poistenca s akútnym hypertenzným stavom
Odber biologického materiálu  napr. krv,  moč, výtery, spútum + delegovaný odber  na žiadosť ŠAS
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta poisteného na území SR
Konzultácia v prostredníctvom online prostredia, elektronickej pošty alebo telefonicky
Vystavenie lekárskeho receptu na základe požiadavky poistenca  (email, telefonicky)
Vyšetrenie sebestatčnosti a kognitívnych schopností
Vyšetrenie poistenca s respiračným syndrómom (Covid 19)
Návšteva u kapitovaných poistencov v pracovnom a mimo pracovného času
Vypisovanie tlačív pre ÚPSVaR                                                                                                
Vypísanie žiadosti k umiestneniu osoby do zariadenia sociálnej starostlivosti na žiadosť mesta Stará Turá